Home Đất Nước Thụy Sĩ

Đất Nước Thụy Sĩ

Đến thăm thủ đô Bern của Thụy Sĩ

Mời bạn thăm thủ đô của Thụy Sĩ, thành phố Bern với tên gọi xuất phát từ điển tích về một con gấu (Bern là xuất phát từ tên gọi Bear – con gấu) mà nhà vua đã săn được tại đây và quyết định lấy tên con gấu (Bear) để...
Đọc thêm...
 

Thụy Sĩ - Đất nước của hương vị pho - mat ngon nhất thế giới

Khi nhắc đến Thụy Sĩ, chúng ta không thể không nghĩ đến hương vị pho - mat ngon nhất Thế giới. Khi đến du học Thụy Sĩ, hiếm có du học sinh nào không quyến luyến hương vị tuyệt vời đó. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về...
Đọc thêm...
 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC THÁNG 09/2012

Trung tâm tiếng Anh New Ocean xin gửi tới các bạn học viên lịch khai giảng tháng 09/2012 các khóa học tiếng Anh giao tiếp, luyện thi TOEIC, luyện thi IELTS, phỏng vấn xin visa du học, ngữ pháp tiếng Anh, tiếng Anh trẻ em, …


Cơ sở 1 – Thái...
Đọc thêm...
 

Khởi động Giải Bóng đá New Ocean Cup – Cơ hội tranh tài của SV toàn thành phố Hà Nội!

CƠ HỘI TRANH TÀI CỦA SINH VIÊN TOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI!

Hoà chung với không khí sôi nổi của cả nước kỷ niệm 58 năm ngày giải phóng thủ đô 10/10/1954 – 10/10/2012 và nhằm tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn sinh viên, Trung...
Đọc thêm...
 

Những điều cần biết khi du học Thụy Sĩ

Thụy Sĩ là một đất nước xinh đẹp với mức sống và trình độ dân trí cao, đây thực sự là một nơi lý tưởng cho các bạn muốn du học. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách ứng xử và xử lý tình huống khi mới đến một đất...
Đọc thêm...
 

Tư vấn trực tuyến

Ms.Ly

Ms.Lan

Call: 043 53 78 311

Hotline: 0982.034.885
0986.842.885

Tin Visa du học


Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.87 MB
Application afterInitialise: 0.038 seconds, 6.86 MB
Application afterRoute: 0.058 seconds, 10.51 MB
Application afterDispatch: 0.120 seconds, 13.33 MB
Application afterRender: 0.182 seconds, 14.87 MB

Bộ nhớ sử dụng

15712048

31 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '8hoacavdqf40l845p021gjc274'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1411456347' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '8hoacavdqf40l845p021gjc274'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '8hoacavdqf40l845p021gjc274','1411459947','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT *
    FROM jos_migration_backlinks
    WHERE url LIKE 'dat-nuoc-thuy-si/%' OR sefurl LIKE 'dat-nuoc-thuy-si/%'
 8. SELECT oldurl, newurl
    FROM jos_redirection
    WHERE oldurl = 'dat-nuoc-thuy-si/'
    ORDER BY rank ASC
    LIMIT 1
 9. UPDATE jos_redirection
    SET cpt=(cpt+1)
    WHERE `newurl` = 'index.php?option=com_content&Itemid=2&id=1&lang=vi&layout=blog&limit=5&view=section'
    AND `oldurl` = 'dat-nuoc-thuy-si/'
 10. SELECT newurl
    FROM jos_sh404sef_aliases
    WHERE alias = 'dat-nuoc-thuy-si/'
 11. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 12. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 13. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 2)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 14. SELECT *
    FROM jos_sections
    WHERE id = 1
    LIMIT 0, 1
 15. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.access <= 0
    AND s.id = 1
    AND s.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2014-09-23 08:12:27' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2014-09-23 08:12:27' )
    ORDER BY a.ordering ASC,  a.created DESC
    LIMIT 0, 5
 16. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.access <= 0
    AND s.id = 1
    AND s.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2014-09-23 08:12:27' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2014-09-23 08:12:27' )
    ORDER BY a.ordering ASC,  a.created DESC
 17. SELECT a.*, COUNT( b.id ) AS numitems, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug
    FROM jos_categories AS a
    LEFT JOIN jos_content AS b
    ON b.catid = a.id
    AND b.state = 1
    AND ( b.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR b.publish_up <= '2014-09-23 08:12' )
    AND ( b.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR b.publish_down >= '2014-09-23 08:12' )
    AND b.access <= 0
    WHERE a.section = 1
    AND a.published = 1
    AND a.access <= 0
    GROUP BY a.id
    HAVING numitems > 0
    ORDER BY a.ordering
 18. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_content&id=1285&lang=vi'
 19. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=1285
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 20. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_content&id=1284&lang=vi'
 21. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=1284
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 22. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_content&id=1280&lang=vi'
 23. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=1280
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 24. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_content&id=1279&lang=vi'
 25. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=1279
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 26. SELECT oldurl, dateadd
    FROM jos_redirection
    WHERE newurl = 'index.php?option=com_content&id=1277&lang=vi'
 27. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=1277
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 28. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 2 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 29. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-09-23 08:12:27' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-09-23 08:12:27' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (cc.id=58)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 5
 30. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-09-23 08:12:27' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-09-23 08:12:27' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 5
 31. SELECT count(*) AS ct,name
    FROM jos_tag_term_content AS tc
    INNER JOIN jos_tag_term AS t
    ON t.id=tc.tid 
    GROUP BY(tid)
    ORDER BY ct DESC
    LIMIT 0, 25

0 các truy vấn quan trọng đã được ghi lại

  Nạp xong các file ngôn ngữ

  Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

  Không

  Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

  Không